Kursused

Ettevalmistuskursus füüsikast gümnaasiumisse pürgijatele

2018

Sihtgrupp: 9. klassi õpilased
Aeg: teisipäeviti 16. jaanuarist algusega kell 16.15
Maht: 18 akadeemilist tundi
Koht: Tallinna Reaalkool, Estonia pst 6

Õppe-eesmärgid: Süstematiseerida ja korrastada olemasolevaid teadmisi ja oskusi põhikooli füüsikakursusest. Omandada täiendavaid võtteid kõrgema raskusastmega ülesannete lahendamiseks, millega tuleb paratamatult gümnaasiumi reaalharus õppijatel kokku puutuda. Täiendada olemasolevaid oskusi laboratoorsete tööde teostamisel. Arendada analüüsioskusi, süvendada arusaamu põhjuse ja tagajärje vahelistest seostest. Kinnistada õpilaste veendumust, et füüsika on eelkõige loodusteadus, mille tundmine võimaldab ümbritsevat maailma selgitada ühel võimalikul teel.

Õpetaja: Toomas Reimann (Tallinna Reaalkooli füüsikaõpetaja)

Kursuse hind: 70 eurot

Kohad on täitunud.

Õpilane arvatakse nimekirja, kui kursuse tasu on laekunud. Arve saadetakse registreerimisvormis märgitud aadressile.

Ettevalmistuskursus matemaatikast gümnaasiumisse pürgijatele

2018

Sihtgrupp: 9. klassi õpilased
Aeg: kolmapäeviti 17. jaanuarist algusega kell 16.15
Maht: 18 akadeemilist tundi
Koht: Tallinna Reaalkool, Estonia pst 6

Sisu: Kursuse käigus süstematiseeritakse ja korrastatakse olemasolevaid teadmisi ja oskusi põhikooli matemaatikast. Läbitakse järgmised teemad: protsent, ratsionaalavaldiste lihtsustamine ja kirjalik arvutamine, võrrandid ja võrrandisüsteemid, funktsioonid ning planimeetria.

Õpetaja: Andres Talts (Tallinna Reaalkooli matemaatikaõpetaja)

Kursuse hind: 70 eurot

Kursus on täitunud.

Õpilane arvatakse nimekirja, kui kursuse tasu on laekunud. Arve saadetakse registreerimisvormis märgitud aadressile.