Õppemaks

Õppemaksu suurus 2017. – 2018. ja 2018. – 2019. õppeaastal on:

1.-3. klassis – 1970 eurot;
4.-6. klassis – 2230 eurot;
7. – 9. klassis – 2380 eurot.
Õppemaksule lisanduvad isiklikuks kasutamiseks mõeldud õppematerjalide (sh päeviku, kunsti- ja käsitöötarvete), õppekäikude, koolivormi, ringide, pikapäevrühma ja toiduraha maksumus.
Õppemaks 2017. – 2018. õa tasutakse järgnevalt:
1.-3. klassis 470 eurot kahe nädala jooksul peale lepingu sõlmimist, järgmistel õppeaastatel 5. juuliks. Ülejäänud õppemaks tasutakse 10 võrdse kuumaksuna (150 eurot kuus) õppeaasta jooksul (septembrist-juunini).
4.-6. klassis 480 eurot kahe nädala jooksul peale lepingu sõlmimist, järgmistel õppeaastatel 5. juuliks. Ülejäänud õppemaks tasutakse 10 võrdse kuumaksuna (175 eurot kuus) õppeaasta jooksul (septembrist-juunini).
7. klassis 530 eurot kahe nädala jooksul peale lepingu sõlmimist, järgmistel õppeaastatel 5. juuliks. Ülejäänud õppemaks tasutakse 10 võrdse kuumaksuna (185 eurot kuus) õppeaasta jooksul (septembrist-juunini).
Jooksva kuu arved väljastatakse kuu alguses e-posti teel. Arvel kajastub tasumisele kuuluv õppemaksu osa, söögiraha, ringide ja pikapäeva maksumus jms. Arvete maksetähtaeg on iga kuu 15. kuupäev.
Vastavalt Eesti Vabariigi maksuseadustele saab õppemaksult tasutud tulumaksu järgneval aastal maksuametilt tagasi.
Õppemaksu tõus on seotud koolihoone 0 – 3. korruse rekonstrueerimistöödega 2017. aasta suvel.

2015. - 2016. õppeaasta

Õppemaksu suurus 2015. – 2016. õppeaastal on:

  1. – 3. klassis – 1635 eurot;
    4. – 6. klassis – 1850 eurot;
    7. – 9. klassis – 1965 eurot.

Õppemaksule lisanduvad isiklikuks kasutamiseks mõeldud õppematerjalide (sh päeviku, kunsti- ja käsitöötarvete), õppekäikude, koolivormi, ringide, pikapäevrühma ja toiduraha maksumus.

Õppemaks 2015. – 2016. õa tasutakse järgnevalt:
1.-3. klassis 435 eurot kahe nädala jooksul peale lepingu sõlmimist. Ülejäänud õppemaks tasutakse 10 võrdse kuumaksuna (120 eurot kuus) õppeaasta jooksul (septembrist-juunini).
4.-5. klassis 450 eurot kahe nädala jooksul peale lepingu sõlmimist. Ülejäänud õppemaks tasutakse 10 võrdse kuumaksuna (140 eurot kuus) õppeaasta jooksul (septembrist-juunini).
Jooksva kuu arved väljastatakse kuu alguses e-posti teel. Arvel kajastub tasumisele kuuluv õppemaksu osa, söögiraha, ringide ja pikapäeva maksumus jms. Arvete maksetähtaeg on iga kuu 15. kuupäev.

Vastavalt Eesti Vabariigi maksuseadustele saab õppemaksult tasutud tulumaksu järgneval aastal maksuametilt tagasi.