Tugiteenused

Psühholoog
Psühholoog tegeleb õpilaste individuaalse nõustamisega õpiraskuste, suhete, sõltuvuse või mõne muu mure korral. Õpilase toetamiseks teeb psühholoog koostööd lapsevanemate, õpetajate, kooli juhtkonna ja teiste erialaspetsialistidega.
Koolipsühholoogi vastuvõtt toimub Pärnu mnt 11 maja V korrusel (kab 52). Vastuvõtuaja kokkuleppimiseks võtke ühendust e-posti teel. Kontakt

Logopeed
Logopeed tegeleb õpilaste kõne- ja keeleprobleemide väljaselgitamise, kõneravi planeerimise ja läbiviimisega. Et paremini toetada kõneprobleemidega lapsi, teeb logopeed koostööd õpetajate, kooli juhtkonna, lapsevanemate ja teiste erialaspetsialistidega.
Logopeedi vastuvõtt toimub Pärnu mnt 11 majas. Kontakt 

Koolitervishoid

Kooliõpilaste edusammud haridusteel on tihedalt seotud nende tervisliku seisundiga. Koolitervishoid on tervist edendav ja haigusi ennetav tegevus. Kooliõe töö eesmärgiks on ennetada õpilaste terviseprobleeme, edendada sihipäraselt õpilaste tervist ning aidata õpilasi tekkinud terviseprobleemide korral.

Raskete nakkushaiguste ennetamiseks teostatakse lastele koolis kaitsesüstimisi vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 34, 21. märts 2007. Vanemaid teavitatakse vajalikest vaktsineerimistest infolehega, mis tuleb tagastada allkirjastatult.

Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 54, 01.09.2010.a. ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 43 lõike 1. alusel teostab 1., 3., 7. ja 11. klassi õpilasele ennetava tervisekontrolli kooliõde. 2., 5. ja 9. klassis peab toimuma ennetav tervisekontroll oma perearsti juures õppeaasta jooksul. Hambaarstil hambahaigusi ennetav kontroll on vajalik 1., 3., 5., 7. ja 9. klassis.

Lisainfot lapsevanemale:

Palve lapsevanematele – palun ärge saatke haiget last kooli!

Õpilasi teenindab SA Tallinna Koolitervishoid. Kabinet on õpilastele avatud tööpäevadel kell 8.00-16.00 III korrusel ruumis 35. Kontakt